Additional information: RegisterForEventValidation ancak Render() sırasında çağrılabilir

Additional information: RegisterForEventValidation ancak Render() sırasında çağrılabilir

 

Asp.net ve diğer Microsoft dillerinde treelist datalist listbox yada gridview üzerinden export edilirken karşılaşabileceğimiz bir hata türüdür.Genel olarak hatanın kendisi neden bu hata ile karşılaştığımızın bilgisini vermektedir.Additional information: RegisterForEventValidation ancak Render() sırasında çağrılabilir.Yani bir şeyi register etmemizi istiyor ama neyi ?

RegisterForEventValidation can only be called during Render()

İngilizce hata karşılığı :

RegisterForEventValidation can only be called during Render();

Türkçe Hata Karşılığı

RegisterForEventValidation ancak Render() sırasında çağrılabilir

Render edebilmesi için register etmemizi istediği şey ;

Doğrulamayı yani validation register etmemizi istiyor.Bu registerı asp.net sayfaların en başına yapmamız gerekiyor.

<%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”PunchList.aspx.cs” Inherits=”test_Default” EnableViewState=”true” culture=”auto” meta:resourcekey=”PageResource1″ uiculture=”auto” %>

 

Arayüzdeki kodun en üst kısmında bu şekilde sayfa başlangıcı bulunuyor.Bu başlangıçın içerisine

EnableEventValidation="false"

Değerini eklersen hatamız düzelecektir.

 

İlk satırımızın sonuna bu kodu ekliyoruz ve şu şekilde görünmelidir

<%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”PunchList.aspx.cs” Inherits=”test_Default” EnableViewState=”true” culture=”auto” meta:resourcekey=”PageResource1″ uiculture=”auto” EnableEventValidation=”false” %>

 

Daha sonra varsa diğer register etmemiz gereken dll ve komponentleri eklememiz gerekiyor.

Benim sayfamın devamı şu şekilde.

 

<%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”PunchList.aspx.cs” Inherits=”test_Default” EnableViewState=”true” culture=”auto” meta:resourcekey=”PageResource1″ uiculture=”auto” EnableEventValidation=”false” %>

<%@ Register assembly=”DevExpress.Web.ASPxHtmlEditor.v16.1, Version=16.1.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a” namespace=”DevExpress.Web.ASPxHtmlEditor” tagprefix=”dx” %>
<%@ Register assembly=”DevExpress.Web.v16.1, Version=16.1.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a” namespace=”DevExpress.Web” tagprefix=”dx” %>
<%@ Register assembly=”DevExpress.Web.ASPxSpellChecker.v16.1, Version=16.1.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a” namespace=”DevExpress.Web.ASPxSpellChecker” tagprefix=”dx” %>

<%@ Register assembly=”DevExpress.Web.v16.1, Version=16.1.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a” namespace=”DevExpress.Web” tagprefix=”dx1″ %>

<!DOCTYPE html>

…..

 

 

Hepsi bu kadar iyi kullanımlar.

Ayrıca Buna Bakabilirsiniz

Asp.net Validation of viewstate MAC failed

Asp.net Validation of viewstate MAC failed Asp.net Validation of viewstate MAC failed hatasının çözümü için …