Asp.Net Çerez,Cookie,Cookies Oluşturma , Okuma ve Silme İşlemleri

çerezler, cookies, http cookie,web cookie,tarayıcı cookie ve cookie session olarakda adlandırılır.
Asp.Net'da Cookie Nedir
Çerezler pratik yollarla verileri saklamak için , kullanıcı adı,şifre,özel metinler ve istediğiniz bilgileri saklamaya yarar.
Güvenli bir şekilde kullanılmazsa hiç bir değeri kalmaz.Şöyleki vakti zamanında Hotmail mail şifrelerini http cookie ile başkalarının
çerezlerini alarak sisteme girişler mümkündü.Hotmail açığından kaynaklanan bu açığın zamanla giderilmiş olduğunu ancak tam anlamıyla
giderilmediğinide biliyoruz.Çünkü son noktada cookiler istemci makinada tutulur.Yani kim hotmaile girmek isterse onun bilgisayarında 
belli bilgiler bulunmaktadır.Bu cookie dosyasını alıp kendi bilgisayarınıza kopyalayıp hotmaili açtığınızda cookie'sini kopyaladığınız kişinin,
hotmail'ine girmiş bulunmaktasınız.

Cookies ne işe yarar ?

Kimlik doğrulama,bir kullanıcıya yetki verip oturum oluşturma,kullanıcının siteyle ilgili tercihleri,alışveriş sepeti ve buna benzer içerikleri saklar.
Ayrıca veri transferleri içinde kullanılabilinir.

Cooki'leri kullanma:

Cookie Oluşturma İşlemi :

//

HttpCookie sqlogren = new HttpCookie("sqlogren"); //sqlogren adında cookie oluşturuyoruz
sqlogren.Value = TextBox1.Text; //TextBox1 deki değeri atıyoruz örneğin murat;
sqlogren.Expires = DateTime.Now.AddHours(1);//Cookie'simizin expire zamanını belirtiyoruz 1 saat;
Response.Cookies.Add(sqlogren);//Cookiesimizi istemciye ekletiyoruz.

//Birden fazla değer ile cookie oluşturma 

Response.Cookies["sqlogren"]["isim"] = "MURAT";
Response.Cookies["sqlogren"]["yas"] = "27";
Response.Cookies["sqlogren"]["soyad"] = "KARAKUS";
Response.Cookies["sqlogren"].Expires = DateTime.Now.AddDays(1); 

Cookie Okuma İşlemleri :

Cookie'leri okurken bir değişkene atıp değerleri alabiliriz.

string ad="";
string soyad="";
string yas="";

if (Request.Cookies["sqlogren"] != null)//Eğer sqlogren adında bir cookie varsa;
{
 
ad=  Request.Cookies["sqlogren"]["isim"];//Sqlogren cookie'si içindeki isim değerini atıyoruz.Aşağıdakilerde aynı mantıkda
yas =  Request.Cookies["sqlogren"]["yas"];
soyad =  Request.Cookies["sqlogren"]["soyad"];

}

//Cookies Silme işlemleri

if (Request.Cookies["sqlogren"] != null)
{
    Response.Cookies["sqlogren"].Expires = DateTime.Now.AddDays(-1);//Cookie'yi expire edip siliyoruz.
    Response.Redirect("Default.aspx");  //Silme işleminden sonra ana sayfaya yönlendiriyoruz.
}

Çerezler için bilinmesi gerekenler :

Çerezlerin boyutları 4096 bayt ile sınırlı olduğu için bu sınırı aşmamalıdır.
Bir web sitesi en fazla 20 tane cookie oluşturulabilir.Sonrasında oluşacak cookies için eskileri otomatik olarak silinir.
Cookies lerin kabul edilebilmesi son kullanıcının cookie(çerez) kabul edilebilir olması gerekmektedir.Son kullanıcı çerezleri kabul etmeyebilir.


Ayrıca Buna Bakabilirsiniz

Maximum request length exceeded Çözüm

Maximum request length exceeded Çözüm Exception Details: System.Web.HttpException: Maximum request length exceeded. Stack Trace: [HttpException …