Ara
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / ASP.NET / Asp.net table kullanımı

Asp.net table kullanımı

Asp.net table kullanımı web sunucusu kontrolü, bir web sayfasında bir tablo görüntelemek için kullanılır. Asp.net table kullanımı .NET web sunucusu içerisinde asp net tablo oluşturma için dizayn edilmiştir. Böylece kodlar ekleyerek , asp.net tablo tasarımı yapabilir, tablo satırları ve tablo sütunları ekleyebilir asp net tablo renklendirme işlemlerimizi yapabiliriz. Bu işlemlerin hepsi sunucu tarafı denetim ile gerçekleşmektedir.

Asp net table yapımı

Asp net table yapımı

TableRow ve TableCell web sunucusu denetimleri, Tablo için içeriği görüntülememize izin verir. Tablo sunucusu denetimi tablo verilerini görüntüler ve Tablo sunucusu denetimini, yöntemleri ve özellikleri yerleşik olarak kullanarak biçimlendirebiliriz.

HTML tablosu ve asp.net Table server kontrolü arasındaki farklılıklar bulunur. Asp.net Table server ile nesne modeli kullanarak Tablo sunucu kontrolünü değiştirmeye olanak sağlar. Genellikle, çalışma zamanında programatik olarak satırları ve hücreleri (sütunları) eklemeyi düşündüğümüzde Tablo sunucu kontrolünü kullanmalıyız. Tablo sunucu denetimi, TableRows denetimleri için bir üst öğe (kapsayıcı) olarak davranır.

Tablo denetiminin satır özelliği, TableRow nesnelerinin üyeliğinde çalışır. Her bir TableRow denetimi, Cells adlı bir koleksiyona sahiptir. Hücreler koleksiyonu TableCell nesnelerini içerir. Aslında tablo sunucusu denetimi, TableCell denetimleri içeriğini görüntüler. TableCell denetiminin Text özellik değeri herhangi bir HTML metnini saklar. Ayrıca, tablo hücresinin içinde kontroller ekleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Tablolar BackColor, ForeColor, BorderColor, BorderWidth, BorderStyle, Yükseklik, BackImageUrl, Caption, CellPadding, CellSpacing, CssClass, GridLines, Yazı, HorizontalAlign, Stil ve bunun gibi farklı stil ve format uygulamaya yarayan özellikleri barındırır.. TableRow ve TableCell kontrolü özellikleri ile hücrenin veya sıranın görünümünü ve vurgulamalarını değiştirebiliriz. Tablo sunucusu denetimi bir veritabanından verileri görüntüleyebilir. Ancak tablo denetimi, veritabanı verilerini doğrudan görüntülemek için kullanabileceğimiz herhangi bir özellik sunmuyor.

 

<%@ Page Language=”C#” %>

<!DOCTYPE html>

<script runat=”server”>

</script>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head runat=”server”>
<title>How to use Table in asp.net</title>
</head>
<body style=”padding:25px”>
<form id=”form1″ runat=”server”>
<div>
<h2 style=”color:MidnightBlue; font-style:italic;”>
How to use Table in asp.net
</h2>
<hr width=”450″ align=”left” color=”Gainsboro” />
<asp:Table ID=”Table1″
runat=”server”
Font-Size=”X-Large”
Width=”550″
Font-Names=”Palatino”
BackColor=”Orange”
BorderColor=”DarkRed”
BorderWidth=”2″
ForeColor=”Snow”
CellPadding=”5″
CellSpacing=”5″
>
<asp:TableHeaderRow
runat=”server”
ForeColor=”Snow”
BackColor=”OliveDrab”
Font-Bold=”true”
>
<asp:TableHeaderCell>Numara</asp:TableHeaderCell>
<asp:TableHeaderCell>Yazılım Dili</asp:TableHeaderCell>
<asp:TableHeaderCell>Renk Kodu</asp:TableHeaderCell>
</asp:TableHeaderRow>
<asp:TableRow
ID=”TableRow1″
runat=”server”
BackColor=”OrangeRed”
>
<asp:TableCell>1casp:TableCell>
<asp:TableCell>C#</asp:TableCell>
<asp:TableCell>#F0FFFF</asp:TableCell>
</asp:TableRow>
<asp:TableRow
ID=”TableRow2″
runat=”server”
BackColor=”DarkOrange”
>
<asp:TableCell>2</asp:TableCell>
<asp:TableCell>VB</asp:TableCell>
<asp:TableCell>#F5F5DC</asp:TableCell>
</asp:TableRow>
<asp:TableRow
ID=”TableRow3″
runat=”server”
BackColor=”OrangeRed”
>
<asp:TableCell>3</asp:TableCell>
<asp:TableCell>PHP</asp:TableCell>
<asp:TableCell>#FFE4C4</asp:TableCell>
</asp:TableRow>
<asp:TableRow
ID=”TableRow4″
runat=”server”
BackColor=”DarkOrange”
>
<asp:TableCell>4</asp:TableCell>
<asp:TableCell>ASP</asp:TableCell>
<asp:TableCell>#DC143C</asp:TableCell>
</asp:TableRow>
<asp:TableRow
ID=”TableRow5″
runat=”server”
BackColor=”OrangeRed”
>
<asp:TableCell>5</asp:TableCell>
<asp:TableCell>T-SQL</asp:TableCell>
<asp:TableCell>#00FFFF</asp:TableCell>
</asp:TableRow>
<asp:TableFooterRow
runat=”server”
BackColor=”DarkOrange”
>
<asp:TableCell
ColumnSpan=”3″
HorizontalAlign=”Right”
Font-Italic=”true”
>
5 Satırlık Tablo Renklendirme
</asp:TableCell>
</asp:TableFooterRow>
</asp:Table>
</div>
</form>
</body>
</html>

 

Yukarıdaki örnekde görüldüğü gibi istediğiniz tabloların arka plan renklerini, tablonun yazı rengini değiştirmeyi, tablonun yazı formatını, tablonun yazı fontu değiştirme gibi işlemlerini sunucu etiketlerini kullanarak değiştirebilirsiniz.


Ayrıca bknz.

C# XmlReader Kullanımı

C# XmlReader Kullanımı Asp.net ve Microsoft Framework içerisinde kullanılan Xml okumak için kullanabileceğimiz bir sınıftır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir