Ara
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / c# / binary to image c# nasıl yapılır

binary to image c# nasıl yapılır

binary to image c# nasıl yapılır kodları takip ederek nasıl yapıldığını anlayabilirsiniz.Ekte örnek proje var

Kodları aşağıda paylaşıyorum

binary to image c# nasıl yapılır

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Data.SqlClient;

namespace binary_to_image
{
public partial class Form1 : Form
{
string murat = “”;
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void ResimFormat(object sender, ConvertEventArgs e)
{
// e.Value DB den gelen orjinal value
try
{
Byte[] img = (Byte[])e.Value;
System.IO.MemoryStream ms = new System.IO.MemoryStream();
ms.Write(img, 0, img.Length);
Bitmap bmp = new Bitmap(ms);
ms.Close();
e.Value = bmp;
}
catch
{
/* Eğer database e resim kaydedilmemiş ise boş bir resim oluşturup value olarak gönderiyoruz. Eğer yapmazsak program hata verecektir
*/
Bitmap b = new Bitmap(10, 10);
e.Value = b;
}
}

private byte[] ResimCevir(string path)
{
byte[] Resim;
try
{
System.IO.FileStream Fs =
new System.IO.FileStream(path, System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Read);
System.IO.BinaryReader Br = new System.IO.BinaryReader(Fs);
Resim = Br.ReadBytes((int)Fs.Length);
Br.Close();
Fs.Close();
}
catch
{
Resim = null;
}
return Resim;
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
OpenFileDialog opd = new OpenFileDialog();

if (opd.ShowDialog() == DialogResult.OK && opd.FileName.Length > 3)
{
pictureBox1.Image = Image.FromFile(opd.FileName);

}

 

SqlConnection sqlConn = new SqlConnection();
sqlConn.ConnectionString = “server=GOKDENIZX\\SQLEXPRESS;user=sa;pwd=;database=Resimler;”;
//connection string ile hangi bilgisayarın hangi data baseine hangi kullanıcı adı we şifryle baglanılacagını belirler
sqlConn.Open();//baglantı kurulur

SqlCommand komut = new SqlCommand(“insert into resimtablosu(PersAdSoyad,resim) values(‘murat’,@p1)”,sqlConn);
komut.Parameters.Add(“@p1”, SqlDbType.Image).Value = ResimCevir(opd.FileName);
komut.ExecuteNonQuery();
sqlConn.Dispose();
sqlConn.Close();

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
SqlConnection sqlConn = new SqlConnection();
sqlConn.ConnectionString = “server=GOKDENIZX\\SQLEXPRESS;user=sa;pwd=;database=Resimler;”;
//connection string ile hangi bilgisayarın hangi data baseine hangi kullanıcı adı we şifryle baglanılacagını belirler
sqlConn.Open();//baglantı kurulur

 

 

SqlDataAdapter Da = new SqlDataAdapter(“Select resim from resimtablosu”, sqlConn);
DataTable Dt = new DataTable();
Da.Fill(Dt);
Binding bdResim = new Binding(“Image”, Dt, “Resim”);
bdResim.Format += new ConvertEventHandler(ResimFormat);
pictureBox1.DataBindings.Add(bdResim);
sqlConn.Dispose();
sqlConn.Close();
}
}
}

 

Örnek Proje : Burdan indirin

 

 


Ayrıca bknz.

Veritabanından comboboxa veri çekme

Veritabanından comboboxa veri çekmek için öncelikle visual studioyu açıp bir yeni windows form uygulaması oluşturun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.