C# DLL KAYIT (Registration)

Selam

Regsvr32 dll dosyalari kaydetmek icin bir aractir.

Kullanımı

regsvr32 /u /s /n /i dll_adi

gibi ornegin

devexpress.data dll?imizi register edelim

regsvr32 /i devexpress.data.dll

Komut satırına yazdığımız bu satırı çalıştırdığımızda artık bu dll kayıtlı (Register)
edilmiş olacaktır.

Aynı işlemi c# içerisinde kod ile yaptırmak istediğimizde aşağıdaki gibi yapmalıyız.

public static void Register_Dll(string filePath)
{
try
{

string arg_fileinfo = ?/s? + ? ? + ?\?” + filePath + ?\?”;
Process reg = new Process();
//Burdan Sonrasi Dll?i register (kayit) etmektedir.
reg.StartInfo.FileName = ?regsvr32.exe?;
reg.StartInfo.Arguments = fileinfo;
reg.StartInfo.UseShellExecute = false;
reg.StartInfo.CreateNoWindow = true;
reg.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
reg.Start();
reg.WaitForExit();
reg.Close();
}
catch(Exception mesaj)
{
MessageBox.Show(mesaj.Message);
}
}

Kolay Gelsin

Ayrıca Buna Bakabilirsiniz

binary to image c# nasıl yapılır

binary to image c# nasıl yapılır Merhaba, binary to image c# nasıl yapılır kodları takip …