Ara
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / c# / c# – vb Processor ID (İşlemci Id’si) Almak

c# – vb Processor ID (İşlemci Id’si) Almak

c# – vb Processor ID (İşlemci Id’si) Almak

c# – vb Processor ID (İşlemci Id’si) Almak için aşağıdaki fonksiyon ile işlemcinizin Id’sini aldırabilirsiniz.Aşağıdaki fonksiyonu çalıştırmak için system namespace’inin altında Management referansını eklemelisiniz.

c# kaynak kodu :

public static string GetProcessorID()
{
string sProcessorID = “”;
string sQuery = “SELECT ProcessorId FROM Win32_Processor”;
ManagementObjectSearcher oManagementObjectSearcher = new ManagementObjectSearcher(sQuery);
ManagementObjectCollection oCollection = oManagementObjectSearcher.Get();
foreach (ManagementObject oManagementObject in oCollection)
{ sProcessorID = (string)oManagementObject[“ProcessorId”]; }
return (sProcessorID);
}

Vb

Public Shared Function GetProcessorID() As String

Dim sProcessorID As String = “”
Dim sQuery As String = “SELECT ProcessorId FROM Win32_Processor”
Dim oManagementObjectSearcher As New ManagementObjectSearcher(sQuery)
Dim oCollection As ManagementObjectCollection = oManagementObjectSearcher.[Get]()
For Each oManagementObject As ManagementObject In oCollection
sProcessorID = DirectCast(oManagementObject(“ProcessorId”), String)
Next
Return (sProcessorID)
End Function

Hepsi bu kadar


Ayrıca bknz.

Veritabanından comboboxa veri çekme

Veritabanından comboboxa veri çekmek için öncelikle visual studioyu açıp bir yeni windows form uygulaması oluşturun …

Bir yorum

  1. Hello. And Bye.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.