Ara
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Sql Kurs (sayfa 3)

Sql Kurs

Sql Cursor Örnekleri

Sql Cursor Örnekleri select lastname, firstname from employees order by lastname, firstname declare contact_cursor scroll cursor for select lastname, firstname from employees order by lastname, firstname open contact_cursor — en sondaki kayıt fetch last from employee_cursor –en sondaki kayıtta kaldıyda ondan bir öncekk kayıt fetch prior from employee_cursor — cursor …

Oku »

Sql view örnekleri

Sql view örnekleri Sql view örnekleri konusuna geçmeden önce, view nedir buna bakalım. View bir tablodaki satır ve sütünları sanal olarak bir fonksiyonda tutmaya yarayan isimdir. Sql serverda view oluşturup ayarlamak için 3 adet komut kullanılıyor.Viewler tablonun belli bir model almış durumlarına denir. Bazı durumlarda tabloya bağlıdır. Bazı durumlarda tablodan …

Oku »

sql distinct join

sql distinct join   Sql Northwind veritabanında aşağıdaki kullanım örneklerine göre kullanabilirsiniz.     select productID,ProductName , UnitPrice from products where UnitPrice > all (select UnitPrice from products where categoryID=2) select * from products select distinct(ProductID) from [order details] select OD.*,P.CategoryID from [order details] OD inner join Products P on …

Oku »

Sql join işlemleri

Sql join işlemleri Sql join işlemleri tüm sql server öğrenmek isteyen kullanıcıların birden fazla tabloların birbirleriyle ilişkili bir şekilde sorgulama yapması ve sonuç almasını sağlayan önemli kodlarımızdan. select * from dersler select * from ogrenciler select * from dbo.OgrenciDers create view OgrenciKarne as select O.Adi , O.Soyadi ,D.DersAdi ,OD.Notu from …

Oku »

output kullanım

output kullanım output kullanım nasıl yapılır ? select * from customers –customerID sini esas alacağız –o da bize hangi bölümde çalıştığını yani şirket adını göstercek –output olanlara biz değer atamayız create proc SirketAdiGetir @customerID char(10), @companyName varchar(100) output as if exists (select top 1 customerID from customers where customerID=@customerID) begin …

Oku »