Ara
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / SQL SERVER (sayfa 8)

SQL SERVER

Sql Cursor Örnekleri

Sql Cursor Örnekleri select lastname, firstname from employees order by lastname, firstname declare contact_cursor scroll cursor for select lastname, firstname from employees order by lastname, firstname open contact_cursor — en sondaki kayıt fetch last from employee_cursor –en sondaki kayıtta kaldıyda ondan bir öncekk kayıt fetch prior from employee_cursor — cursor …

Devamını Oku

Sql view örnekleri

Sql view örnekleri Sql view örnekleri konusuna geçmeden önce, view nedir buna bakalım. View bir tablodaki satır ve sütünları sanal olarak bir fonksiyonda tutmaya yarayan isimdir. Sql serverda view oluşturup ayarlamak için 3 adet komut kullanılıyor.Viewler tablonun belli bir model almış durumlarına denir. Bazı durumlarda tabloya bağlıdır. Bazı durumlarda tablodan …

Devamını Oku

Create Trigger ile otomatik kayıt girişi

Create Trigger ile otomatik kayıt girişi select * from employees alter table employees add DriverNo varchar(15) null alter trigger MakeUniqueDriverNo on employees instead of insert , update as declare @driverno varchar(15) declare @employeeID int declare @newDriverno int select @driverno=driverno ,@employeeID=employeeID from inserted set @newDriverno =(select convert(int,max(driverno)) + 1 from employees) …

Devamını Oku

sql distinct join

sql distinct join   Sql Northwind veritabanında aşağıdaki kullanım örneklerine göre kullanabilirsiniz.     select productID,ProductName , UnitPrice from products where UnitPrice > all (select UnitPrice from products where categoryID=2) select * from products select distinct(ProductID) from [order details] select OD.*,P.CategoryID from [order details] OD inner join Products P on …

Devamını Oku

Sql join işlemleri

Sql join işlemleri Sql join işlemleri tüm sql server öğrenmek isteyen kullanıcıların birden fazla tabloların birbirleriyle ilişkili bir şekilde sorgulama yapması ve sonuç almasını sağlayan önemli kodlarımızdan. select * from dersler select * from ogrenciler select * from dbo.OgrenciDers create view OgrenciKarne as select O.Adi , O.Soyadi ,D.DersAdi ,OD.Notu from …

Devamını Oku

Fatal error encountered during command execution hatası ve çözümü fixed

Fatal error encountered during command execution hatası ve çözümü fixed Fatal error encountered during command execution hatası ve çözümü fixedc# yada vb içerisinde program yazarken veritabanına insert,update,delete yada select işlemlerinde ; Fatal error encountered during command execution. hatasını alabilirsiniz. Bunun bir çok sebebi olmakla birlikte general yani başlıca sebeleri veritabanına …

Devamını Oku

case örnek

case örnek case örnek aslında when case olarak if else şeklinde kullanılmaktadır. select * from employees –bayan adı soyadı select case TitleOFCourtesy when ‘MS.’ then ‘Bayan’ when ‘Mrs.’ then ‘Bayan’ when ‘Mr.’ then ‘Bay’ when ‘Dr.’ then ‘Doktor’ end as ‘Unvan’, FirstName + ‘ ‘ + LastName as ‘Full Name’ …

Devamını Oku

Sql Server 2012 Kurulumu Resimli

Sql Server 2012 Kurulumu Resimli Sql Server 2012 Kurulumu Resimli uzun süredir beklediğimiz Microsoft Sql Server 2012 sonunda piyasaya sürüldü. Microsoft Sql Server 2012’yi kolaylıkla kurabilmek için aşağıda bulunan görsel adımlar yardımcılığı ile bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Görsel Anlatım İlk Olarak sağ tarafta bulunan installation’a tıklayınız. Karşımıza çıkan bölümden “New SQL Server stand-alone …

Devamını Oku

outer ve cross join

outer ve cross join outer ve cross join –full outer join left ve right joninin görünümü birleştirir –outer join kendi başına kullanilamaz –ya left ya right yada full outer join yazmak zorundayız select * from notlar select * from dersler select O.Adi,O.Soyadi,N.Notu from Notlar N inner join Ogrenciler O on …

Devamını Oku