Sql Fonksiyonlar

sysobjects tablosundaki xtype açıklamaları

sysobjects tablosundaki xtype açıklamaları sysobjects tablosundaki xtype açıklamaları   /*** XTYPE C = CHECK constraint D = Default or DEFAULT constraint F = FOREIGN KEY constraint L = Log FN = Scalar function IF = In-lined table-function P = Stored procedure PK = PRIMARY KEY constraint (type is K) RF …

Devamını Oku »

Trigger Nedir Nasıl Kullanılır

Trigger Nedir Nasıl Kullanılır CREATE DROP ALTER INSERT UPDATE DELETE BU İŞLEMLERİN HERHANGİ BİRİ YAPILDIĞI ZAMAN TRIGGER ÇALIŞIR (TETİKLEYİCİ) Trigerin çalışması için sql agent ın çalışması gerekiyor Genelde kullanılması tercih edilmez Kendi başlarına çalışırlar onun için… Trigger a yaptığımız şeyleri stored procosedürlere tanımlayarak job bölümünden aynı işleri yaptırabilriz select * …

Devamını Oku »

Sql Cursor Örnekleri

Sql Cursor Örnekleri select lastname, firstname from employees order by lastname, firstname declare contact_cursor scroll cursor for select lastname, firstname from employees order by lastname, firstname open contact_cursor — en sondaki kayıt fetch last from employee_cursor –en sondaki kayıtta kaldıyda ondan bir öncekk kayıt fetch prior from employee_cursor — cursor …

Devamını Oku »

Create Trigger ile otomatik kayıt girişi

Create Trigger ile otomatik kayıt girişi select * from employees alter table employees add DriverNo varchar(15) null alter trigger MakeUniqueDriverNo on employees instead of insert , update as declare @driverno varchar(15) declare @employeeID int declare @newDriverno int select @driverno=driverno ,@employeeID=employeeID from inserted set @newDriverno =(select convert(int,max(driverno)) + 1 from employees) …

Devamını Oku »