Sql Fonksiyonlar

sql distinct join

sql distinct join   Sql Northwind veritabanında aşağıdaki kullanım örneklerine göre kullanabilirsiniz.     select productID,ProductName , UnitPrice from products where UnitPrice > all (select UnitPrice from products where categoryID=2) select * from products select distinct(ProductID) from [order details] select OD.*,P.CategoryID from [order details] OD inner join Products P on …

Devamını Oku »

Sql Join ve çeşitleri kullanımları

Sql Join ve çeşitleri kullanımları Sql Join ve çeşitleri kullanımları bazen birden fazla tablodan bilgi çekmemiz gerekebilir. Birbirleri ile ilişkisi olan bu tablolar joinlerle birleştirmeler yapılarak gerekli alanlar alınabilir. Joinler: Kod: 1. Inner join 2. Outer join a. Left join b. Rigth join c. Full join 3. Cross join Şimdi …

Devamını Oku »

Constraint kullanımı (Kısıtlamalar) kullanma oluşturma ve anlama

Constraint kullanımı Constraint kullanımı örnek vermek gerekirse aşağıdakileri sıralayabiliriz.Bunların dışında kalanlarda vardır örneğin tablo oluştururken null value kabul etmesi gerektiğini işaretleriz aslında buda bir constraint’dir ama ben daha çok aşağıdakiler üzerinde duracağım. PRIMARY KEY Constraints FOREIGN KEY Constraints UNIQUE Constraints CHECK Constraints ALTER TABLE {TableName} ADD CONSTRAINT {ConstraintName} UNIQUE({UniqueColumnName}) ALTER TABLE …

Devamını Oku »

Information Schema Views

Information Schema Views Veritabanına yerleştirilmiş bütün veri nesnelerinin metadatalarını içerir. Information_schema öneki ile tanımlanır. Information Schema View Tanım Information_schema.tables Veritabanındaki tabloların listesi Information_schema.columns Veritabanında tanımlanmış sütunlar üzerindeki bilgiler Information_schema.tables_ privileges Veritabanındaki tablolar için güvenlik bilgileri Aşağıdaki örnek; veritabanındaki tabloların bir listesini almak için kullanılmıştır. Geçiş Parametresi SELECT * FROM information_schema.tables

Devamını Oku »

Prosedür Nasıl Kullanılır

Prosedür Nasıl Kullanılır Prosedür Nasıl Kullanılır öncelikle sql içerisinde bir çok oluşturma metodunda kullanılan create fonksiyonunu kullanacağız.Tabiki prosedürümüzü oluşturmadan önce prosedür ismimizin daha önce oluşturulup oluşturulmadığını anlamalıyız.Bunuda tabiki IF NOT EXISTS ile kontrol edeceğiz. Ufak bir not; Create procedure yerine create proc deyiminizde kullanabiliriz. [php][/php] IF NOT EXISTS(Select * from sysobjects …

Devamını Oku »