Ara
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / SQL SERVER / Sql Fonksiyonlar (sayfa 7)

Sql Fonksiyonlar

Sql view örnekleri

Sql view örnekleri Sql view örnekleri konusuna geçmeden önce, view nedir buna bakalım. View bir tablodaki satır ve sütünları sanal olarak bir fonksiyonda tutmaya yarayan isimdir. Sql serverda view oluşturup ayarlamak için 3 adet komut kullanılıyor.Viewler tablonun belli bir model almış durumlarına denir. Bazı durumlarda tabloya bağlıdır. Bazı durumlarda tablodan …

Oku »

Create Trigger ile otomatik kayıt girişi

Create Trigger ile otomatik kayıt girişi select * from employees alter table employees add DriverNo varchar(15) null alter trigger MakeUniqueDriverNo on employees instead of insert , update as declare @driverno varchar(15) declare @employeeID int declare @newDriverno int select @driverno=driverno ,@employeeID=employeeID from inserted set @newDriverno =(select convert(int,max(driverno)) + 1 from employees) …

Oku »

sql distinct join

sql distinct join   Sql Northwind veritabanında aşağıdaki kullanım örneklerine göre kullanabilirsiniz.     select productID,ProductName , UnitPrice from products where UnitPrice > all (select UnitPrice from products where categoryID=2) select * from products select distinct(ProductID) from [order details] select OD.*,P.CategoryID from [order details] OD inner join Products P on …

Oku »

Constraint kullanımı (Kısıtlamalar) kullanma oluşturma ve anlama

Constraint kullanımı Constraint kullanımı örnek vermek gerekirse aşağıdakileri sıralayabiliriz.Bunların dışında kalanlarda vardır örneğin tablo oluştururken null value kabul etmesi gerektiğini işaretleriz aslında buda bir constraint’dir ama ben daha çok aşağıdakiler üzerinde duracağım. PRIMARY KEY Constraints FOREIGN KEY Constraints UNIQUE Constraints CHECK Constraints ALTER TABLE {TableName} ADD CONSTRAINT {ConstraintName} UNIQUE({UniqueColumnName}) ALTER TABLE …

Oku »