Anasayfa / SQL SERVER / Sql Server Soru – Çözüm (page 4)

Sql Server Soru – Çözüm

create sp nedir stored procedure nasıl kullanılır

–stored procedure: –stored = saklı demektir –executeplanı saklıyor –yapısal bir değişiklik yapmadığımız sürece explan aynı kalacaktır –dışardan parametre alabilir –istediğimiz kadar programlama tarzı yapabiliriz –2 tane storedprocedure vardır –sistem procedureleri(system procedure) ve bizim tanımladıklarımız(user defined) –sp = normal –xp = extended select * from yazarlar select * from kitaplar select …

Devamını Oku »

create proc prosedür kullanımı

declare @ilkfiyat money, @sonfiyat money set @ilkfiyat =20 set @sonfiyat = 50 select * from Products where unitprice between @ilkfiyat and @sonfiyat –proc hali create proc UrunAra @ilkfiyat money, @sonfiyat money as select * from Products where unitprice between @ilkfiyat and @sonfiyat select * from employees USE Northwind GO CREATE …

Devamını Oku »

Output kullanımı ve örnekleri

select * from customers –customerID sini esas alacağız –o da bize hangi bölümde çalıştığını yani şirket adını göstercek –output olanlara biz değer atamayız create proc SirketAdiGetir @customerID char(10), @companyName varchar(100) output as if exists (select top 1 customerID from customers where customerID=@customerID) begin set @companyName =(select top 1 companyname from …

Devamını Oku »

function nedir nasıl kullanılır

–function sp ile aynı işlevi yapar –function select,from yada where içinde çağırabiliriz –sp yi çağıramayız arasındaki fark budur –function olduğundan parantez açıp kapatmak gerekiyor create function TarihFormatla ( @tarih datetime, @formatTipi int ) returns varchar(15) as begin declare @formatliTarih varchar(15) select @formatliTarih = convert(varchar(15),@tarih,@formatTipi) return (@formatliTarih) end –değerlerini değiştik alter …

Devamını Oku »

join sorular ve çözümler

/*———————————————————–odev———————————————————- her bir categoriden her bir şirketin kaç tane sipariş verdiğini hatta sayıya bakarak eğer sayı>50 ise yeni sutunda çok iyi sattık < 50 ise az sattık falan yazdir companyname,categoryname ini ver —————————————————————————————————————————-*/ ——————————odev 2———————————– —- burada görünen null lar yerine toplam ya da ara toplam yazdır— ————————————————————————- –>>>>>>>>>>>>>>>>>> ÇÖZÜM …

Devamını Oku »