Ara
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / ASP.NET / Checkbox kullanımı asp.net c#

Checkbox kullanımı asp.net c#

Checkbox kullanımı asp.net için bir web sunucusu kontrolüdür. CheckBox  bir web sitesi ziyaretçisinin doğru veya yanlış bir durumu seçmesine (kontrol etmesine) izin verir. Özellikleri Radiobutton kullanımına benzemektedir. Böylece CheckBox denetimi, kullanıcının doğru veya yanlış durum arasında geçiş yapmasına izin veren web formları sayfasında bir CheckBox oluşturur. CheckBox Text özelliği bunun için bir başlık oluşturur. CheckBox TextAlign özelliğini kullanarak sola veya sağa hizalayabiliriz.

Checkbox özellikleri

CheckBox denetiminde ForeColor, BorderColor, BackColor, BorderStyle, BorderWidth, CssClass, EnableTheming, Font, Height, SkinID, ToolTip, Width gibi görünüm ve stilleri değiştirmemize yardımcı olan birçok özellikleri bulunur. Her birine farklı değerler atayabilirsiniz.

Checkbox events

 

CheckBox’un işaretli olup olmadığını belirlemek istiyorsak seçili olup olmadığını, CheckBox Checked değeri kontrol edilmelidir.. CheckBox AutoPostBack özellik değeri true, olduğunda seçili olan checkbox ile sayfa yenilenir. CheckBox CheckedChanged olayı checkbox seçildiğinde tetiklenen olayımızdır. Bu olay içerisine seçildiğinde veya geri seçildiğinde işlenmesini istediğimiz olayı belirtmeliyiz. .NET geliştiricileri, CheckedChanged olayı için bir olay işleyicisi yazabilir. CheckedChanged olayını kullanarak, CheckBox’ın mevcut durumunu bilebilir ve sayfa sunucuya gönderildiğinde herhangi bir görevi gerçekleştirebiliriz.

Aşağıdaki örnekte, CheckBox denetiminin asp.net’de nasıl kullanılacağı gösterilmektedir. Burada bir Etiket ve iki CheckBox kontrolü ile bir web formu oluşturuyoruz. Birisi ilk CheckBox’u işaretlediğinde, etiket ilk CheckBox’ı kontrol ettiğine dair bir mesaj gösterir. Kullanıcı ikinci CheckBox’u işaretlediğinde ikinci CheckBox programatik olarak kontrol edilir.

Checkbox örnek kullanımı

<%@ Page Language=”C#” %>

<!DOCTYPE html>

<script runat=”server”>
protected void CheckBox1_CheckChanged(object sender, System.EventArgs e) {

if (CheckBox1.Checked == true) {
Label1.Text = “Checkbox1 işaretlendi”;
Label1.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
}
else{
Label1.Text = “Checkbox1 işaretli değil.”;
Label1.ForeColor = System.Drawing.Color.Crimson;
}
}
</script>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head runat=”server”>
<title>How to use CheckBox control in asp.net</title>
</head>

<body style=”padding:25px”>
<form id=”form1″ runat=”server”>
<div>
<h2 style=”color:MidnightBlue; font-style:italic;”>
How to use CheckBox control
</h2>
<hr width=”450″ align=”left” color=”Gainsboro” />
<asp:Label
ID=”Label1″
runat=”server”
Font-Bold=”true”
Font-Names=”Comic Sans MS”
ForeColor=”Crimson”
Font-Italic=”true”
Font-Size=”X-Large”
Width=”350″
/>
<br /><br />
<asp:CheckBox
ID=”CheckBox1″
runat=”server”
Text=”Are you an asp.net user group member?”
OnCheckedChanged=”CheckBox1_CheckChanged”
AutoPostBack=”true”
Font-Names=”Serif”
Font-Size=”X-Large”
/>
</div>
</form>
</body>
</html>


Ayrıca bknz.

C# XmlReader Kullanımı

C# XmlReader Kullanımı Asp.net ve Microsoft Framework içerisinde kullanılan Xml okumak için kullanabileceğimiz bir sınıftır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir