Devexpress grid virgülden sonra 2 basamak 2 digit format

Merhaba arkadaşlar,

Devexpress componentinin türkçe dil desteğinin yanında türkçe para birimini desteklemesi bir yazılım mühendisleri için büyük fayda.Hem drag drop, arayüzden yönetimi hemde TL’ye destek vermesi cazip gibi görünüyor.

Devexpress grid yaa treelist kullanımında virgülden sonra 2 basamak ayarlarını yapabilmek için aşağıda gerekli kodlar mevcut

gridControl1.DataSource = null;
gridView1.Columns.Clear();

SqlConnection dbcon = new SqlConnection(myConnectionString);
// Oledbconnection dbcon = new Oledbconnection(“Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=” +”treeSave.mdb”);
//the database is in the web app root!
if (dbcon.State == ConnectionState.Closed)
{
dbcon.Open();
}
//dbcon.Open();

SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(“exec allfatura @call='” + comboBox1.SelectedValue.ToString() + “‘,@baslangictarih='” + dateEdit1.Text + “‘,@bitistarih='” +dateEdit2.Text + “‘,@ay=” + Convert.ToInt32(textEdit1.Text) + “”, dbcon);
//OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter(“SELECT * from jobss”, dbcon);
DataSet ds2 = new DataSet();
adapter.Fill(ds2);

gridControl1.DataSource = ds2.Tables[0];
gridView1.Columns[“COST”].DisplayFormat.FormatType = DevExpress.Utils.FormatType.Numeric;// Belirttiğim kolonun typeını veriyorum.
gridView1.Columns[“COST”].DisplayFormat.FormatString = “#.00;[#.0];Zero”;// virgülden sonra 2 karakter olduğunu gösteriyorum.
gridControl1.RefreshDataSource();

dbcon.Dispose();
dbcon.Close();

Hepsi bu kadar kolay gelsin

Ayrıca Buna Bakabilirsiniz

Devexpress grid,datagrid,gridcontrol,pivotgrid excel pdf web export işlemleri

Merhaba Devexpress grid,datagrid,gridcontrol,pivotgrid excel pdf web export işlemleri: normalde bir gridcontrol üzerine örnek vereceğim.Ama yukarıda …