Anasayfa / SQL SERVER / Sql Fonksiyonlar / function nedir nasıl kullanılır

function nedir nasıl kullanılır

–function sp ile aynı işlevi yapar
–function select,from yada where içinde çağırabiliriz
–sp yi çağıramayız arasındaki fark budur

–function olduğundan parantez açıp kapatmak gerekiyor

create function TarihFormatla (
@tarih datetime,
@formatTipi int
)
returns varchar(15)
as
begin
declare @formatliTarih varchar(15)

select @formatliTarih = convert(varchar(15),@tarih,@formatTipi)

return (@formatliTarih)
end
–değerlerini değiştik

alter function TarihFormatla (
@tarih datetime,
@formatTipi int
)
returns varchar(30)
as
begin
declare @formatliTarih varchar(30)

select @formatliTarih = convert(varchar(30),@tarih,@formatTipi)

return (@formatliTarih)
end

select dbo.TarihFormatla(getdate(),104)
select dbo.TarihFormatla(orderdate,104),
dbo.TarihFormatla(requireddate,104),
dbo.TarihFormatla(shippeddate,104)
from orders
— 0-250–>kötü
— 250-500–>orta
— 500-1000–>iyi
— 1000- –>süper

select (Unitprice *Quantity),
case when (Unitprice * Quantity) between 0 and 250 then ‘kötü’
when (Unitprice * Quantity) between 251 and 500 then ‘orta’
when (Unitprice * Quantity) between 501 and 1000 then ‘iyi’
when (Unitprice * Quantity) >1000 then ‘Süper’
end as ‘satış durumu’
from [order details]

–function ile yapılışı

create function dbo.SatisDurumu
(
@unitprice money,
@quantity int
)
returns varchar(50)
as
begin
declare @durum varchar(50)
declare @tutar money
set @tutar = (@unitprice *@quantity)
if (@tutar>=0 and @tutar<=50)
set @durum = ‘kötü’
else if (@tutar >=251 and @tutar<=500)
set @durum = ‘orta’
else if (@tutar >=501 and @tutar<=1000)
set @durum = ‘iyi’
else
set @durum =’süper’
return (@durum)
end
select (unitprice*quantity),dbo.SatisDurumu(unitprice,quantity)
from [order details]

Ayrıca Buna Bakabilirsiniz

kelime içerisinden harf yada rakamaları silme

kelime içerisinden harf yada rakamaları silme Merhaba, kelime içerisinden harf yada rakamaları silme işlemini kısaca …

Bir yorum

  1. Geribildirim: Sql Dersleri | sql ders

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir