Ara
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / ASP.NET / Gridview kullanımı

Gridview kullanımı

Gridview kullanımı, asp.net içerisinde web sitesi yada masaüstü program ile bilgileri excel stilinde yada farklı stillerde göstermeyi amaçlar. GridView asp.net’de çok önemli bir kontroldür. GridView, temel olarak tablo sekmeli verileri için kullanılır. Ayrıca verileri düzenleyebilir, güncelleyebilir, ekleyebilir. Çeşitli gereksinimler için kullanabilirsiniz. Bu, tablo verilerini en hızlı şekilde görüntülemenize ve biçimlendirmenize yardımcı olabilir. Gridview’in neredeyse tüm parçalarını örnek başlık, satır, sıralı satır, çağrı cihazı ve diğer özellikleri ile stil ve biçimlendirmek mümkündür. Tüm satırlara özel olarak asp.net gridview veri çekme, asp.net gridview veri ekleme, asp.net gridview veri düzenleme, asp.net gridview veri güncelleme düğmesi eklemek mümkündür.

Asp.net Gridview Özellikleri

İsim Açıklaması
CallingDataMethods
Veri yöntemleri çağrıldığında oluşur. (DataBoundControl kaynağından kullanıldığında geçerlidir.)

CreatingModelDataSource
ModelDataSource nesnesi oluşturulduğunda oluşur. (DataBoundControl kaynağından kullanıldığında geçerlidir.)

DataBinding
Sunucu denetimi bir veri kaynağına bağlandığında oluşur. (Control kaynağından kullanıldığında geçerlidir.)

DataBound
Sunucu denetimi bir veri kaynağına bağlandıktan sonra oluşur. (BaseDataBoundControl kaynağından kullanıldığında geçerlidir.)

Disposed
Bir ASP.NET sayfası istendiğinde sunucu denetimi yaşam döngüsünün son aşaması olan bir sunucu denetimi bellekten çıktığında oluşur. (Control kaynağından kullanıldığında geçerlidir.)

Init
Sunucu denetimi başlatıldığında, yani yaşam döngüsünün ilk adımı olduğunda oluşur. (Control kaynağından kullanıldığında geçerlidir.)

Load
Sunucu denetimi Sayfa nesnesine yüklendiğinde oluşur. (Control kaynağından kullanıldığında geçerlidir.)

PageIndexChanged
Çağrı düğmelerinden birine tıklandığında, ancak GridView denetiminin sayfalama işlemini gerçekleştirmesinden sonra oluşur.

PageIndexChanging
Çağrı düğmelerinden biri tıklandığında, ancak GridView denetiminin sayfalama işlemini gerçekleştirmesinden önce gerçekleşir.

PreRender
Denetim nesnesi yüklendikten sonra, ancak oluşturulmadan önce oluşur. (Control kaynağından kullanıldığında geçerlidir.)

RowCancelingEdit
Düzenleme modunda bir satırın İptal düğmesi tıklandığında, ancak satır düzenleme modundan çıkmadan önce oluşur.

Rowcommand
Bir GridView denetiminde bir düğmeye tıklandığında oluşur.

RowCreated
Bir GridView denetiminde bir satır oluşturulduğunda oluşur.

RowDataBound
Bir veri satırı GridView denetimindeki verilere bağlı olduğunda oluşur.

RowDeleted
Bir satırın Sil düğmesine tıklandığında, ancak GridView denetiminin satırı sildikten sonra oluşur.

RowDeleting
Bir satırın Sil düğmesine tıklandığında, ancak GridView denetiminin satırı silmeden önce oluşur.

RowEditing
Bir satırın Düzenle düğmesine tıklandığında, ancak GridView denetiminin düzenleme moduna girmesinden önce oluşur.

RowUpdated
Satır Güncelleştirmesi düğmesine tıklandığında, ancak GridView denetiminin satırı güncelleştirdikten sonra oluşur.

RowUpdating
Satır Güncelleştirmesi düğmesine tıklandığında, ancak GridView denetiminin satırı güncelleştirmeden önce oluşur.

SelectedIndexChanged
Bir satırın Seç düğmesine tıklandığında, ancak GridView denetiminin seçili işlemi gerçekleştirmesinden sonra oluşur.

SelectedIndexChanging
Bir satırın Seç düğmesine tıklandığında, ancak GridView denetiminin seçili işlemi gerçekleştirmesinden önce gerçekleşir.

Sorted
Bir sütunu sıralamak için köprü tıklatıldığında, ancak GridView denetiminin sıralama işlemini gerçekleştirmesinden sonra oluşur.

Sorting
Bir sütunu sıralamak için köprü tıklatıldığında, ancak GridView denetiminin sıralama işlemini gerçekleştirmeden önce oluşur.

Unload
Sunucu denetimi bellekten kaldırıldığında oluşur. (Control kaynağından kullanıldığında geçerlidir.)

Bu basit örnekte, varsayılan bir biçimlendirilmiş GridView oluşturuyoruz. Ayrıca bir SqlDataSource denetimi, veri kaynağını basit bir veritabanı sorgusuyla asp.net gridview veri çekme işlemini yapıyoruz. Northwind veritabanı müşteri tablosundan veri alarak örneğimize devam edeceğiz. Son olarak, GridView’ı bu SqlDataSource tarafından doldururuz. GridView sıralama, sayfalama, otomatik sütun oluşturuyoruz. Böylece sıralama, sayfalama, sütun isimleri tesisi çok daha fazla kodlama olmadan oluşturulur.

Gridview Örnek Kullanım

 

<%@ Page Language=”C#” %>

<!DOCTYPE html>

<script runat=”server”>

</script>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head runat=”server”>
<title>GridView example: how to use GridView in asp.net</title>
</head>
<body>
<form id=”form1″ runat=”server”>
<div>

<asp:GridView ID=”GridView1″ runat=”server” AllowPaging=”True”
AllowSorting=”True” AutoGenerateColumns=”False” DataKeyNames=”CustomerID”
DataSourceID=”SqlDataSource1″>
<Columns>
<asp:BoundField DataField=”CustomerID” HeaderText=”CustomerID” ReadOnly=”True”
SortExpression=”CustomerID” />
<asp:BoundField DataField=”CompanyName” HeaderText=”CompanyName”
SortExpression=”CompanyName” />
<asp:BoundField DataField=”ContactName” HeaderText=”ContactName”
SortExpression=”ContactName” />
<asp:BoundField DataField=”ContactTitle” HeaderText=”ContactTitle”
SortExpression=”ContactTitle” />
<asp:BoundField DataField=”Address” HeaderText=”Address”
SortExpression=”Address” />
<asp:BoundField DataField=”City” HeaderText=”City” SortExpression=”City” />
<asp:BoundField DataField=”Region” HeaderText=”Region”
SortExpression=”Region” />
<asp:BoundField DataField=”PostalCode” HeaderText=”PostalCode”
SortExpression=”PostalCode” />
<asp:BoundField DataField=”Country” HeaderText=”Country”
SortExpression=”Country” />
<asp:BoundField DataField=”Phone” HeaderText=”Phone” SortExpression=”Phone” />
<asp:BoundField DataField=”Fax” HeaderText=”Fax” SortExpression=”Fax” />
</Columns>
</asp:GridView>
<asp:SqlDataSource ID=”SqlDataSource1″ runat=”server”
ConnectionString=”<%$ ConnectionStrings:AppConnectionString1 %>”
SelectCommand=”SELECT * FROM [Customers]”></asp:SqlDataSource>

</div>
</form>
</body>
</html>

Sonuç


Ayrıca bknz.

C# XmlReader Kullanımı

C# XmlReader Kullanımı Asp.net ve Microsoft Framework içerisinde kullanılan Xml okumak için kullanabileceğimiz bir sınıftır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir