kullanıcı gurupları üzerine database kurma

kullanıcı gurupları üzerine database kurma

Kullanıcı gurupları üzerine database kurma, öncelikle master veritabanını seçerek sp_addlogin prosedürünü ve ardından sp_adduser prosedürünü kullanacağınız.

use master

exec sp_addlogin ‘karyelist’
exec sp_adduser ‘karyelist’
grant create database to karyelist
go

karyelist gurubu üzerine database kurularak başkalarının görmesini engeller bunu user grup işlemleri üzerinden tanımlayabilirsiniz.Bu çoklu veritabanı kullanan şirket yapı ve network modellerinde örneğin web serverlarda bu şekilde yapılır.

Burada sp_helprotect prosedürünü kullanacağız.

exec sp_helprotect ‘create table’

uniqueindetifier bir data türüdür.Ayrica tekil veriler üretmek için tasarlanılmıştır.
newID bir sistem fonksiyonudur.Bu bize yeni Idler üreterek verecek fonsiyonumuzdur.Bunun nimetlerini program yazarken çokca göreceksiniz.Bunu daha farklı kullanmak için ürettiğiniz Id nin veritabanında olup olmadığını kontrol ettirerek eğer varsa yeni bir Id üretmeyi düşünebilirsiniz.

kullanılışları

create table murat
(Id UNIQUEIDENTIFIER DEFAULT NEWID()

database üzerinde kimin create table kullanmaya hakkı var ise onu gösterir

data type eklemek için kullanılması gereken sp aşağıdadır

exec sp_addtype telefonno,’char(12)’,null

kullanıcların belirlediği kayıtlı system type lardan hangi bölümde olduğu ve hangi database olduğunu
ne zaman oluşturulduğunu özelliklerini sp_help komutu ile öğrenebilrsin

exec sp_help telefonno

Ayrıca Buna Bakabilirsiniz

Sql Concat

Sql Concat Merhaba, Sql Concat özelliğinden bahsedeceğim size. Gelelim sql server 2012 x64 sürüm olarak indirmek …

Yorumlar