Ara
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / indir(download) / Örnek Delphi Projeleri 42 Adet

Örnek Delphi Projeleri 42 Adet

Örnek Delphi Projeleri 42 Adet

Delphi programlama diline yeni başlayanlar için bulunmaz Örnek Delphi Projeleri 42 Adet

Örnek Delphi Projeleri
Örnek Delphi Projeleri

Projeleri incelerseniz delphinin nasıl bir dil olduğunu ve örnekleriyle birlikte daha kolay ve basit şekilde programlama yapabilirsiniz. Daha sonra proje içerisine ek proje eklenmiştir. 2018 güncellemeleriyle birlikte yaklaşık olarak 75 Adet örnek delphi projesi eklenmiştir.

 

Main Window (Ana Pencere)

a. Ana menü diğer tüm Windows uygulamalarına benzer standart bir menüdür.

b. Araç çubukları ana menüde yer alan komutlara kısa yolda ulaşmanızı sağlarlar. Araç çubuklarının yerini sürükle bırak ile değiştirebilirsiniz. Araç çubuklarına sık kullandığınız komutları ekleyebilir, istemediğiniz komutları çıkarabilirsiniz.

Araç Çubuklarının Özelleştirilmesi :

Herhangi bir araç çubuğuna farenin sağ oku ile tıklatın. Açılan menüden Customize… komutunu verin. Karşınıza aşağıdaki Customize (Özelleştir) ekranı gelecektir.

 

Delphi karşımızda.Üstünde Form1 yazan pencere bizim programımızdaki formdur. Hemen Run diyelim veya F9 tuşuna basalım ve programı çalıştıralım.Form1 penceresi çalışacak ve karşımıza Windows uyumlu programımız gelecektir.Bunu text tabanlı programlama dillerinde yapmak için birçok kod vs yazarız.Fakat Delphi visual basic Borland c++ gibi görsel dillerde bu gördüğünüz gibi kolaylıkla gerçekleşmektedir.

Şimdi Delphiyi biraz inceleyelim.Üstte delphinin klasik Windows uygulamalarındaki gibi bir menu çubuğu bulunmaktadır(Main window).Onun hemen altında araç çubukları bulunmaktadır.Programımızı kaydetmemizi, çalıştırmamızı, durdurmamızı sağlayan kısayolların bulunduğu araç çubuklarını görüyorsunuz.
Burda standart , additional gibi sekmeleri olan araç çubuğu bizim component (bileşen) paletimizdir. Componentler bir takım özel işlevler için hazırlanmış Windows uygulamalarındaki nesnelerdir. Yukardaki resimde Standart sekmesi altındaki bileşenler gözükmektedir.Windows uygulamarında gördüğümüz birçok bileşen burada bulunmaktadır

 

Örnek kodları :

 

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ShowMessage(‘Merhaba Dünya’); { programcının eklediği satır}
end;

end.

 

 

showmessage(mesaj);
showmessage(mesaj,x,y);
messagedlg(mesaj,simge,düğme,help);

Simgeler: mtWarning , mtConfirmation , mtInformation , mtError
Düğme : [ mbNo , mbYes ,mbCancel ]

x:application,messagebox(mesaj,başlık,tip);

* x:messageDlg(‘big number yes , Small number no’, mtConfirmation , [mbYes,mbNo],0);

* x:application.MessageBox(‘Big number yes’,’find number’, mb_YesNO+mb_IconStop);

Burdan İndirin

Hepsinin şifresini yok. şifresi olanların şifresi : PromeS


Ayrıca bknz.

Asp.Net Microsoft Sql Server Görsel Eğitim Seti

Asp.Net Microsoft Sql Server Görsel Eğitim Seti Nasıl Veritabanı Oluşturabilirsiniz Asp.Net Temel Özellikleri Asp.net temel …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.