Ara
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / ASP.NET / PlaceHolder kullanımı

PlaceHolder kullanımı

PlaceHolder kullanımı web sayfasında dinamik olarak eklenen web sunucusu kontrollerini depolamak için kullanılan bir asp.net web sunucusu kontrolüdür. Bir PlaceHolder kontrolünü kullanarak bir asp.net web sayfasında dinamik olarak Label, TextBox, Button, RadioButton, Image ve daha birçok web sunucusu kontrolünü ekleyebiliriz. Asp net placeholder kullanımı sunucu denetimi, web sayfasına dinamik olarak eklenen sunucu kontrollerini depolamak için bir konteyner kontrolü görevi görür.

PlaceHolder denetimi görünür bir çıktı sağlamaz. Dinamik olarak eklenen sunucu denetimlerini yalnızca bir PlaceHolder denetiminde çocuk denetimleri olarak görebiliriz. Sunucu denetimlerini PlaceHolder denetimine program aracılığıyla ekleyebilir, ekleyebilir ve kaldırabiliriz. Placeholder kontrolünü istersek veritabanındaki bir tabloya bağlı olarak, tablodaki bilgi yapısan bağlı dinamik olarak oluşturabiliriz. Böylece tabloa yapısındaki değer, istediğimiz değere ulaşmış ise, web sitesi kullanıcısına istediğimiz bir web sunucusu kontrolü göstermemize olanak sağlar.

Bu örnekte c# placeholder kullanımı  kodu, bir web sayfasına dinamik olarak PlaceHolder web sunucusu kontrolünü kullanarak sunucu kontrollerini nasıl ekleyebileceğimizi göstermektedir.

Körük örnek kodunda, Declarative sözdizimi ile bir PlaceHolder sunucu denetimi koyduk. Ayrıca bir Click olayı ile bir Button kontrolü oluşturuyoruz. Birisi düğmeyi tıkladığında, programlı bir görüntü kontrol örneği oluştururuz. Image server kontrolünü dolduktan sonra ControlHadder kontrolüne Controls.Add () gibi ControlCollection.Add () yöntemini kullanarak dinamik olarak ekledik. Add () yöntemi belirtilen kontrol nesnesini koleksiyona ekler.

Burada kontrol koleksiyonu PlaceHolder çocuk kontrolleri koleksiyonudur. Add () yöntemi bir argüman gerektirir. Bu argüman türü System.Web.UI.Control. ordinal dizin dizisinin sonuna yeni kontrol eklenir. Belirli bir dizin konumuna yeni kontrol eklemek için AddAt () yöntemini kullanabiliriz. Son olarak, web sayfası PlaceHolder sunucu kontrolü kullanılarak sayfaya dinamik olarak eklenen görüntüyü görüntüler.

Asp net placeholder kullanımı

%@ Page Language=”C#” %>

<!DOCTYPE html>

<script runat=”server”>
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Image img = new Image();
img.ImageUrl = @”~/Images/sea.jpg”;
img.BorderWidth = 3;
img.BorderColor = System.Drawing.Color.SaddleBrown;
PlaceHolder1.Controls.Add(img);
}
</script>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head id=”Head1″ runat=”server”>
<title>asp.net PlaceHolder example: how to use</title>
</head>
<body>
<form id=”form1″ runat=”server”>
<div>
<h2 style=”color:Navy”>PlaceHolder Example</h2>
<asp:PlaceHolder
ID=”PlaceHolder1″
runat=”server”
>
</asp:PlaceHolder>
<br />
<asp:Button
ID=”Button1″
runat=”server”
Text=”Add Image Control”
OnClick=”Button1_Click”
Font-Bold=”true”
ForeColor=”SaddleBrown”
/>
</div>
</form>
</body>
</html>


Ayrıca bknz.

C# XmlReader Kullanımı

C# XmlReader Kullanımı Asp.net ve Microsoft Framework içerisinde kullanılan Xml okumak için kullanabileceğimiz bir sınıftır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir