Prosedür Nasıl Kullanılır

Prosedür Nasıl Kullanılır

Prosedür Nasıl Kullanılır öncelikle sql içerisinde bir çok oluşturma metodunda kullanılan create fonksiyonunu kullanacağız.Tabiki prosedürümüzü oluşturmadan önce prosedür ismimizin daha önce oluşturulup oluşturulmadığını anlamalıyız.Bunuda tabiki IF NOT EXISTS ile kontrol edeceğiz.

Ufak bir not;

Create procedure yerine create proc deyiminizde kullanabiliriz.

[php][/php]

IF NOT EXISTS(Select * from sysobjects where name = ‘ProsedurOlusturma’)
BEGIN
EXEC dbo.sp_executesql @statement = N’
CREATE PROCEDURE ProsedurOlusturma
(
@ID int = NULL –nullable input
)
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
IF @ID IS NOT NULL
SELECT * FROM Tablo WHERE ID=@ID;
ELSE
SELECT * FROM Tablo WHERE ID=1;
END’;
END

[php][/php]

Hepsi bu kadar kolay gelsin.

Ayrıca Buna Bakabilirsiniz

kelime içerisinden harf yada rakamaları silme

kelime içerisinden harf yada rakamaları silme Merhaba, kelime içerisinden harf yada rakamaları silme işlemini kısaca …

Yorumlar

  1. […] Nasıl Kullanılır ? Sql Constraint Nasıl Kullanılır ? Sql Procedure Nasıl Kullanılır ? Sql Prosedür Nasıl Kullanılır ? Sql Create Proc Nasıl Kullanılır ? Sql Trigger Nedir Trigger […]