Sql Bir tablodaki bilgileri koşullu(şartlı) listemele

ÖRNEK 1) Hangi personelin doğum tarihi 1960 yılından daha öncediri

SELECT  * FROM personel

WHERE dog_tar <= 12/31/1960

ÖRNEK 2) Adı Ali olmayan personele ait kayıtları listele.

SELECT  * FROM personel

WHERE ad <> ?Ali?

ÖRNEK 3) Maaşı 8.000.000TL?den fazla olmayan personeli listele

SELECT * FROM personel

WHERE brut <= 8000000

ÖRNEK 6)Personel tablosundan seçili sütunları öncelik adda olmak

üzere (B-K) adı bozmadan soyadı (K-B) sıralı listeler.

SELECT sicil,ad,soyad,brüt FROM personel

ORDER BY ad ASC,soyad DESC, SIRALA ad B-K,soyad K-B, brüt ASC;

Ayrıca Buna Bakabilirsiniz

SQL Server: Login failed for User ‘NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON

SQL Server: Login failed for User ‘NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON’ Merhaba bu hata www.sqlogren.com sitesindeki en …