Sql Geçiçi tablolar #Temp ve Dinamik Yordomlar

Geçiçi Tablolar

Geçici Tablolar diğer geçici objeler gibi sql de çalışır.tempdb
otomatik olarak sql kapatılıp açılınca tempdb klasörü boşaltılır
burda geçici şekilde tablo yaratabiliriz.Bunlara SQL’ de Temporary Tables
yani geçici tablolar denir.2 Tür geçici tablo vardır.
1 – lokal
2- global

## ile başlayan local geçici tablodur.Sql ile bağlantı kurulunca oluşturulur.
Bağlantı ne zaman kapatılırsa otomatik olarak kendini tempdb den siler.
Birçok program bunu kullanır çünkü kurulumlar v.s temporary klasörünü kullanır
Eğer stored procodures yaparsanız tüm kullanıcalar bunu kullanabilir.

Global geçici tablolar ise bağlantı kapatıldığı anda kendini geri getirmemek üzere
siler.

Tablo değişkenleri

Kullanımdaki versiyonlarda geçici tablolar hızlı çalışır.Çünkü bellekten çalışırlar.
geçici tablolar gizlidirler.

declare @gecicitablo table (ID int,isim varchar(20), soyisim varchar(20))
insert @gecicitablo (Id,isim,soyisim)
values(‘1′,’murat’,’karakuş’)

select * from @gecicitablo

 

DİNAMİK KELİMELERİ KONTROL ETMEK

transact sql sorgularını kendi scriptiniz ile control edilebilir ve
programlanabilir kodları oluşturmanızı sağlar.,En çok kullanılan IF – ELSE – WHILE

If eğer şart, doğruysa işler eğer verilen değer if yordamıyla belirtilene eşit değilse
else deyimi, if şartı doğru değilse işleme girer ve else deyimiyle kullanılan sorgu işler
if deyimi check edip sonra if ve else komutu arasına begin ve end deyimi kullanımı yaygındır
if ile başlayıp şart doğru ise begin komutundan sonra yapılması gerekenleri sorguyla belirtip
end komutu ile yapılması gerekenleri bitirdikten sonra else şartına geçilebilir.

 

return değeri

return değeri kullandığımız stored procedure de bi sonuç çıkarmaya yarıyor
return geri değer döndürür.Dönen değerde verdiğimiz şartlar uyuyorsa 0 eğer
bir hata oluşmuşsa veya şartlarımız aynı değilse sıfırdan farklı bir değer alır.

 

Ayrıca Buna Bakabilirsiniz

SQL 2016 Database mail göndermiyor

SQL 2016 Database mail göndermiyor SQL 2016 Database mail göndermiyor problemi ve çözümü için makaleyi …

Yorumlar

  1. […] Server Ders 6 Sql aynı olan kayıtları silme ? Sql tablodan tabloya veri kopyalama ? Sql Temp Tablo Nasıl Kullanılır ? Sql injection Nasıl Engellenir ? Sql Log Temizleme Sql Restore with Log Sql Mükerrer Kayıt […]