Sql Kullanıcı Oluşturma ve Sa (System Admin) yetkisinde kullanıcı açmak

Sql Kullanıcı Oluşturma ve Sa (System Admin) yetkisinde kullanıcı açmak

Bir veritabanına kullanıcı eklemek için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.Aynı zamanda aşağıda verilen kodlar Sa yetkisinide bir kullanıcı oluşturmayı göstermektedir.

CREATE LOGIN KullaniciAdi
WITH PASSWORD = ‘Sifre’ MUST_CHANGE
,CHECK_EXPIRATION = ON
,DEFAULT_DATABASE = VeritabaniAdi
GO
EXECUTE sp_addsrvrolemember
@loginame = ‘loginname’,
@rolename = ‘sysadmin’

Hepsi bu kadar kolay gelsin.

Ayrıca Buna Bakabilirsiniz

kelime içerisinden harf yada rakamaları silme

kelime içerisinden harf yada rakamaları silme Merhaba, kelime içerisinden harf yada rakamaları silme işlemini kısaca …

Yorumlar

  1. […] Sql Select Nasıl Kullanılır Sql Update Nasıl Kullanılır Sql Delete Nasıl Kullanılır Sql insert Nasıl Kullanılır Sql Where ve Max Date Nasıl Kullanılır Sql Distinct Nasıl Kullanılır Sql Distinct Farklı Kullanım Birden fazla kayıt insert çoklu insert nasıl kullanılır ? Sql Alter Nasıl Kullanılır ? Sql Listeleme ? Sql Kullanıcı Oluşturma Veritabanında Yetkilendirme […]