Ara
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Bilgisayar / SQL Server içindeki Bileşen ve Servisler
Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding hatası ve çözümü

SQL Server içindeki Bileşen ve Servisler

SQL Server

1

SQL Server içindeki Bileşen ve Servisler SQL Server ve Client arasındaki iletişimde; XML (Extensfte Language), Transact-SQL, MDX (Multidimensional Expression SQL-DMO (SQL Distrubuted Managment Object) gibi klasik yöntem, SQL Server 2005 ile gelen yeni yöntemleri kullanılır.

Kullanıcılar; SQL Server ve analiz servislerini direkt açamazlar. Bunun yerine, birçok Client uygulamaları kullanarak verilere ulaşabilirler.

Transact- SQL: Bu sorgulama dili, SQL (Structure Query Language) dilinin gelişmiş bir versiyonudur. En yaygın olarak kullanılan sorgulama dilidir.

XML: URL veya HTML yapısında kullanılan biçimdir.

OLE DB ve ODBC APIs: Client uygulamaları OLE DB ve ODBC(Open Database Connectivity) yapısını kullanarak uygulama programının arayüzünden, (APIs-Application Programming Interface) komuttan veri tabanına gönderir. Burada kullanılan komutlar, Transact- SQL diline ait komutlardır.

ActiveX Data Object (ADO)&ActiveX Data Object .NET (ADO .NET): ADO ve .NET platformdaki yeni yapısı ADO .NET ile bir programlama dilinde OLE DB kullanılarak, OLTP veri tabanına erişim sağlanır. Bu diller; Visual Basic .NET, Visual C# .NET, Visual J# .NET olabileceği gibi, ASP .NET ve Visual Basic Script olabilir. Eğer OLAP yapısına erişilecek ise bu yapının başka bir türü olan ADO MD (Multidimensional) kullanılır.

MDX: OLAP veri tabanı içinde çoklu sorgulamalar yapmak için kullanılır.

SQL Server İçindeki Bileşen ve Servislere Genel Bakış

Geniş uygulamalarda çok amaçlı platformlara destek vermesi için bünyesinde birçok bileşen ve servis bulundurur.
Bulunan bileşenleri bir liste seklinde kısaca inceleyecek olursak: (ilerleyen konularımızda detaylarını bulabilirsiniz)

tablo1tablo2

2

Şimdi bu bileşenleri biraz daha açalım.

DATABASE ENGINE:

Ana bileşendir. Veri depolama, verileri kurtarma ve servisleri yapılandırması belli başlı işlevlerindendir.
önemli özelliklerini bir liste halinde verelim:
tablo3
tablo4

ANALYSIS SERVICES:
Verilerin analizi sonucu, doğru karar vermemizi sağlayan bu servisin özelliklerini inceleyecek olursak;

tablo5(Analysis Services Engine: Bir bilgisayara birden fazla Analysis Service instance’ı yükleyebilir. Bu motor, Trigger ve Trace oluşturarak performans arttırır.)

NOTIFICATION SERVICES:

Meydana gelen olayları çeşitli ortama ileten bu servisi; SQL Server 2000 sürümünde kullanabilmek için, Notification Services 2.0 sürümüne yüklemek gerekiyordu. Oysa SQL Server 2005’de bu sürümden de daha gelişmiş özellikler bulunmaktadır.
Kısaca olay var, abone var ve iletişim aygıtları var(Cep telefonu, Pocket PC, Bilgisayar gibi) bilgiler; iletişim aygıtlarına bu servis sayesinde aktarılıyor.
özellikleri listeleyelim:

tablo6
Instances: Bir Notification Services; bir XML ayar dosyası olarak tanımlanır ve SQL Server içindeki veriler; Microsoft Windows servis gibi geliştirilerek tutulur.
Bu instance tüm uygulamalar boyunca bu bilgiyi paylaştırarak, yollanacak açıklamaları üreterek kontrol eder.
Bir instance için Windows servis adı; US$instance_ad ve bu instance ile ilişkili veri tabanı adı;//insatnce _adNSMain

Applications; Her bir instance, birden fazla uygulama ile kontrol edilir. Bir uygulama, XML Application Definition File(ADF) ile tanımlanır. Bu uygulamalar; olay, abone ve not bilgilerini tutar. Buradaki veri tabanının adı ise; instance__adNSappitcation_ad
örneğin: “PrestigeTurk” firmasına ait bir Notification Services oluşturarak, kitap ve eflitim alan kişilerle iletişim kurma yolunu seçelim. Burada, ADF içinde tanımlanacak uygulama adı da “yüksel” olsun.
Bu yapı sonucu oluşacak dosyalar, asaöıdaki gibi olur:

tablo7

SQL Server

REPORTING SERVICES:

SQL Server verileri için raporlar oluşturmak istediğimizde kullanacağımız servistir. Raporlar Visual Studio .NET-Report Designer ile tasarlanabilir ve bir IIS Web sitesi ile açılır.
SQL Server 2000 sürümünde kullanabilmek için, ayrı olarak Download edilmelidir.
Bussiness Intelligence Development Studio kullanılarak; Rapor oluşturulabilir ve araçlar sayesinde çok çeşitli görünümde raporlar tasarlanabilir.

SERVİCE BROKER:
Yazılım servisleri ile mesaj tabanlı uygulamalar arasındaki iletişimi güvenli bir şekilde yapılması için sıralar oluşturur. Servis tabanlı çözümlemeler için bu; SQL Server 2005 yapısının en büyük özelliklerindendir.
özelliklerim inceleyecek olursak:

tablo8

Visual C#, Visual Basic .NET gibi .NET dilleri ile gerekli kodlar. SOL Server 2005 yapısı yönetilebilir.
Yapılabilecekler:
Stored Procedure Kullanıcı tanımlı veri tipleri (User-defined data types), Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar (User —defined functions), Triggers. assembly CREATE ASSEMBLY ifadesi ile .NET ortamına alındıktan sonra. CREATE PROCEDURE, CREATE TRIGGER gibi ifadeler kullanılabilir

HTTP:
Microsoft Windows Server 2003 ve SQL Server 2005 ile çalışıldığı takdirde, IIS gibi bir Web sunucusuna ihtiyaç duymadan HTTP isteklerine cevap verilebilir. Buna basitçe, SQL Server 2005 üzerinde basit bir Web servis yapısı da diyebiliriz.
HTTP isteklerine yanıt vermek için SQL Server 2005 üzerinde mutlaka bir HTTP son noktası oluşturmak gerekir. Bunun için; CREATE ENDPOINT ifadesi kullanılır.
Bu sayede:

*** http.sys’li bir URL kaydı yapılarak, URL isteklerini direkt SQL Server 2005‘e yönlendirir.

*** İstekleri yakalayacak özel bir TCP Port’u belirlenir.

*** Son nokta için bir kimlik denetim mekanizması belirlenir. Bu mekanizmalar; Basic, Digest veya Integrated olabilir.

*** Endpoint oluştuktan sonra varsayılan olarak çalışmaz. Bunu başlatmak için mutlaka ALTER ENDPOINT ifadesi kullanılarak, durum Started yapılmalıdır.

*** Bu Endpoint için bir veya daha fazla Web methodu oluşturulabilir. Web methodlar bir Stored Procedure veya Kullanıcı tanımlı Fonksiyon olabilir.

*** Bu Endpoint kısmında ad hoc sorgulaması kullanılabilir.

*** Bir HTTP Endpoint oluşturduktan sonra Grant, Revoke ve Deny ifadeleri ile CONNECT izinleri değiştirilebilir.

REPLICATION:

Veri tabanı verilerinin ve nesnelerinin bir kopyasını alarak bri veritabanı veya server’dan başka birine göndermesi pernsibini dayanır.Opsiyonel olarak devamlı bir şekilde veri tutarlığı için sekranizasyonu sağlanabilir.
Yeni Replication Monitor ile olaylar izlenebilir.Transactional replikasona ve Heterojen replikasyona destek verir.

FULL-TEXT SEARCH:

Verilerin sorgulanması için hızlı ve sürekli Index yapısı oluşturma temeline dayanır.
Çeşitli özelliklerini listeleyelim:

tablo9


Ayrıca bknz.

Sql Server Kullanıcı Şifresi Kırmak

SQL Server şifreleri nasıl saklar? Sql Server Kullanıcı Şifresi Kırmak SQL Server, kullanıcının veritabanının sysxlogins …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.