Parametre ile prosedür kullanım

Prosedür Oluşturma

Create Proc PROSEDURADI

AS

SELECT * FROM TABLOADI

Eğer yukarıdaki kodu çalıştırırsak TABLOADI tablosundaki tüm alanları,column bölümlerini listelemiş oluruz.Çalıştırması ise kod olarak daha az yazılır ve az kod yazan mutlu olur.

Exec PROSEDURADI

kullanımı basit görüldüğü gibi ancak sql içerisinden çalıştırılacağı zaman yanlızca prosedür adı ilede çalıştırıp,çalıştırabiliriz.Yani Sql Server içerisinde Direkt olarak presedür ismi ile çalıştırabiliriz.

PROSEDURADI

yazıp çalıştırabiliriz.

Sql Server içerisinde Parametre ile Prosedür oluşturma

Create Proc PROSEDURPARAMETREILE

@P1 varchar(20)

as

select * from personel

where name =@P1

yukarıdaki kod çalıştırıldığında

EXEC PROSEDURADIPARAMETREILE ?murat?

personel tablosundaki tüm murat isimli personeller sorgu sonucumuz olacaktır.

Kolay Gelsin

Ayrıca Buna Bakabilirsiniz

SQL Server: Login failed for User ‘NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON

SQL Server: Login failed for User ‘NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON’ Merhaba bu hata www.sqlogren.com sitesindeki en …