Sql Update replace kullanımı

Sql Update replace kullanımı

Sql Update replace kullanımı sql ile yani t-sql ile update komutu ile birlikte replace komutunun nasıl kullanıldığı anlatılacaktır.

Replace komutu kullanımı çok kolaydır.Aşağıda microsoft msdn kullanımı verilmiştir.

SELECT Replace(‘Sqlogren.com Sqlogrenmenin Tam Zamanı!’, ‘Tam’, ‘Yarım’)

Geri dönüş result ekranı şu şekide olacaktır.
Sqlogren.com Sqlogrenmenin Yarım Zamanı!

Şimdi bunu bir tablo için nasıl yapılacağını görelim.

SELECT Replace(Tablo_adı, ‘Değişecek Kelime’, ‘Yerine gelicek Kelime’) from tabloadı

şeklinde olacaktır.

Burda çok karşılaştığımız hatalardan biri olarak

SELECT Replace(‘SQLOgren.com Öğrenin!’, ‘Tam’, ‘Zamanı’)
Bize geri dönüşü şu şekilde olacaktır

 

SQLOgren.com Öğrenin! Çünkü değiştirilecek kelime içinde değiştirmek istediğiniz kelime yok ve bu sebeple değişiklik yapılmadı.

Bir tablo ile update ve replace fonksiyonunu kullanımı örneği;

Update dbo.kullanicilar
Set sehirler= replace(sehirler, ‘Istanbul’, ‘Istanbul_sqlogren’);

Bu bize kullanicilar tablosundaki sehirler sütunundaki tüm Istanbul yazan yerlere Istanbul_sqlogren kelimesini değiştirdiğini göreceksiniz.

Hepsi bu kadar kolay gelsin.

Ayrıca Buna Bakabilirsiniz

SQL 2016 Database mail göndermiyor

SQL 2016 Database mail göndermiyor SQL 2016 Database mail göndermiyor problemi ve çözümü için makaleyi …