Subquery Nedir

select * from employees

select * from orders

–amerikada yaşayan çalışanların verdiği siparişler(empIDlerini
birleştircez)
select * from orders
where EmployeeID in (select EmployeeID
from employees
where Country = ‘USA’)

–yukardaki soruda in in yerine = yazamayız patlar.çünkü eşitleyemez

Subquery sorgu içinde sorgu demek oluyor.Aşağıdaki örnekler northwind database’i üzerinden yapılmıştır.

Sizde veritabanını kurarak aşağıdaki kodları çalıştırabilirsiniz.

select * from [order details] select * from products

–fiyatı 30 liradan büyük olan ürünlerin listesi

select * from [order details] where ProductID in(select ProductID
from products
where Unitprice>30)

select * from [order details] select * from products
select * from categories

–kategoriname i B ile D arasında olan fiyatı 30liradan fazla olan ürünler

select * from [order details] where ProductID in(
select ProductID from products
where Unitprice>30
and CategoryID in (
select CategoryID
from Categories
where Categoryname like ‘[B-D]%’
)
)

select top 3 * from [order details] select top 3 * from products
select top 3 * from categories
select top 3 * from customers
select top 3 * from orders

–categorynamei b d ile başlayan ve fiyatı 30liradan yüksek olan ürüleri
–alan müşterilerin customerID si ve Companynamelerini getiren sorgu

select CustomerID,CompanyName
from Customers
where CustomerID in
(select CustomerID
from orders
where OrderID in
(select OrderID from [order details] where ProductID in
( select ProductID
from Products
where Unitprice>30
and CategoryID in
(select categoryID
from categories
where Categoryname like ‘[B-D]’
) )
)
)

Ayrıca Buna Bakabilirsiniz

TRANSACTION Nedir

TRANSACTION Nedir ? Transaction Ne işe yarar ? Bir veya daha fazla SQL ifadeleri tek …