Ara
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / SQL SERVER / T-SQL DEĞİŞKEN TANIMLAMA VE KULLANIMI
t-sql değişken kullanımı

T-SQL DEĞİŞKEN TANIMLAMA VE KULLANIMI

T-SQL DEĞİŞKEN TANIMLAMA VE KULLANIMI

Değişkenler, programın veya kodların icra süresince belirli bir değer tutan ve istenilirse bu değer değiştirilebilen programlama elemanlarıdır. Değişkenler için bellekte belirli bir alan ayrılır ve bu değişkenlere isimleri ile ulaşılabilir. T-SQL içerisinde değişkenleri kullanmak için öncelikle tanımlamak gerekir.

T-SQL içerisinde tanımlanan değişkenler @ karakteri ile başlamak zorundadır.

T-SQL DEĞİŞKEN TANIMLAMA VE KULLANIM ve nasıl kullanıdığı ile ilgili blgiler.I

Değişkenİsimlendirme kuralları

değişken isimlendirme kuralları diğer programlama dilleriyle aynıdır.

  • Değişken isimleri harf, rakam ve ‘den oluşabilir, ama ilk karakteri harf ~ zorundadır.
  • Değişken İsimleri Türkçe karakterler içe re m ez.
  • SQL için kullanılan ifadeler değişken adı olarak kullanılamaz.(NOT, cr ^

LIKE v.b.)

  • Değişken İsimlerinde büyük küçük harf ayrımı yoktur.
  • Değişken isimleri içerisinde boşluk karakteri kullanılamaz.

Beğisken Tanımlama

DECLARE @değişken_adı veritipi[(boyut)]

Tanımlanan değişkene verilecek veri tipi tutacağı değere göre belirlenmelidir. M$

Server için kullanılabilecek veri tipleri geçen bölümlerde anlatılmıştı. Tablo oluşturup sütunlar İçin verilen veri tipleri değişkenler içinde aynen geçerlidir. Örneğin, kar&fe türündeki veriler İçin VARCHAR(n), sayısal türdeki veriler için INT ve parasal ^ ondalıklı değerler için MONEY veri tipi kullanılabilir.

Örnek:

Sayısal türde ve @sayi İsminde bir değişken tanımlamak için aşağıdaki T-SQi ifade kullanılır.

DECLARE @sayi INT

Karakter türünde ve @karakter isminde bir değişken tanımlamak için aşağıdaki T-SQ ifadesi kullanılır.

DECLARE karakter VARCHAR(20)

Tek bir satırda farklı tiplerde birden fazla değişken tanımlaması yapılabilir. Aşağ*» verilen T-SQL ifadesi INT ve VARCHAR türünde iki farklı değişkenin tanımlaması yap#

DECLARE @deger INT, @deger2 VARCHAR(20)

Değişkene Değer Atama

SET @değişken_adı=atanacak_değer

T-SQL DEĞİŞKEN TANIMLAMA VE KULLANIMI

Atanacak değer karakter veya karakter kümesinden oluşuyorsa tırnak içerisinde yazılmalıdır.

T-SQL içerisinde değişkenlere değer atamak için iki farklı yol vardır. Bunlardan 1.ncisi

yukarıda da gösterildiği gibi SET ifadesi ile gerçekleştirilir. İkinci yol ise SELECT yardımıyla değişken içerisine değer atanabilir.

Örnek:

DECLARE @sayl INT, @say2 INT, @toplam INT

SET @sayl=10

SET @say2=15

SET @toplam=@sayl+0say2

Yukarıdaki örnekte üç adet sayısal türde değişken tanımlanmıştır. Daha sonra değişkenlere SET ifadesiyle değer ataması yapılmıştır. Son satırda da görüldüğü gibi değişkenlere atanacak değerler sabit olabileceği gibi diğer değişkenlerden de eide edilebilir.

Değişkene atanacak değerler yukarıdaki örnekte olduğu gibi sabit olabileceği gibi bir sorgudan dönen değer de olabilir. Herhangi bir sorgudan dönen değer değişken içerisine atanacak ise SELECT ifadesi kullanılmalıdır. Örneğin, personellerin almış olduğu en yüksek maaş değişkene atanmak isteniyorsa, istenilen işlemi gerçekleştirecek SQL sorgusu yazılır ve SELECT ifadesinden sonra en yüksek maaş değişkene atanır.

Örnek: Aşağıda verilen T-SQL ifadesi personel tablosundaki en yüksek maaşı @enyuksekmaas değişkenine atamaktadır.

DECLARE @enyuksekmaas MONEY

SELECT @enyuksekmaas=MAX(maas) FROM personel

Veritabanından alınan değer değişkene atanırken kullanılan SQL ifadesinin tek

satır değer döndürmesi gerekir. Aksi takdirde SQL ifadesinden dönen

değerlerin en son satırındaki bilgi değişken içerisinde tutulacaktır.

SELECT ifadesi ile veritabanından alınan bir değer atanabileceği gibi sabit değer ataması da yapılabilir.

DECLARE @enyuksekmaas MONEY

SELECT @enyuksekmaas=1500

T-SQL DEĞİŞKEN TANIMLAMA VE KULLANIMI


Ayrıca bknz.

Nchar fonksiyonu

Nchar fonksiyonu sql server içerisinde unicode karakterleri olarak değerlendirir. Her unicode karakterin sayısal taklit edilemeyen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.