Ara
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / ASP.NET / ValidationSummary kullanımı

ValidationSummary kullanımı

ValidationSummary kullanımı alanları kullanıcıların doğru bilgiler girildiğinin doğrulamasını yapmak için kullanılır. Bu doğrulamalar doğrulama hatalarının özetini göstermemize olanak tanır. Doğrulama hataları özetini bir web sayfasının veya bir mesaj kutusunun satır içi satırında veya her iki ShowMessageBox ve ShowSummary özellik değerini true veya false kullanarak görüntüleyebiliriz. Doğrulama mesajlarını madde işaretli liste, tek paragraf veya yalnızca DisplayMode tabanlı bir liste olarak görüntüleyebiliriz. Telefon doğrulama, e-posta doğrulama ve aklınıza gelebilecek bir çok doğrulama metodlarını bu kontrol ile işleme alabiliriz.

Doğrulama özeti için bir başlık metni belirleyebiliriz. ASP.NET ValidationSummary denetimi, hata mesajları metnini ön rengi, arka rengi, kenarlık rengi, kenarlık stili, kenarlık genişliği, tema, cilt ve tüm CSS sınıfları gibi tasarlamak için birçok özelliğe sahiptir.

ValidationSummary, tüm doğrulayıcı hata iletilerinin tüm doğrulayıcılardan tek bir konumda özetlenmesine izin verir. Bu örnekte, tüm doğrulama hata iletilerini ValidationSummary denetimini kullanarak özet olarak nasıl gösterebileceğimizi gösteririz.

ValidationSummary örnek kullanımı

Burada üç metin kutusu kullanıyoruz ve gerekli saha ayar kontrolünü kullanarak gerekli alanları yapıyoruz.

 

<%@ Page Language=”C#” %>

<!DOCTYPE html>

<script runat=”server”>
protected void Button_Submit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
Label_Message.Text = “Girdiğiniz bilgiler<br />” +
“Name : ” + TextBox_FirstName.Text.ToString() + ” ” + TextBox_LastName.Text.ToString() +
“<br />Şehir: ” +
TextBox_City.Text.ToString();
}
</script>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head runat=”server”>
<title>ValidationSummary kullanımı</title>
</head>
<body style=”padding:25px”>
<form id=”form1″ runat=”server”>
<div>
<h2 style=”color:MidnightBlue; font-style:italic;”>
ValidationSummary nasıl kullanrı</h2>
<hr width=”450″ align=”left” color=”Gainsboro” />
<asp:Label
ID=”Label_Message”
runat=”server”
Font-Bold=”true”
Font-Names=”Comic Sans MS”
ForeColor=”OliveDrab”
Font-Italic=”true”
Font-Size=”X-Large”
/>
<asp:ValidationSummary
ID=”ValidationSummary1″
runat=”server”
HeaderText=”Hatalar :”
ShowMessageBox=”false”
DisplayMode=”BulletList”
ShowSummary=”true”
BackColor=”Snow”
Width=”450″
ForeColor=”Red”
Font-Size=”X-Large”
Font-Italic=”true”
/>
<br /><br />
<asp:Label
ID=”Label_FirstName”
runat=”server”
Text=”Ad”
AssociatedControlID=”TextBox_FirstName”
Font-Bold=”true”
Font-Size=”Large”
ForeColor=”Navy”
/>
<asp:TextBox
ID=”TextBox_FirstName”
runat=”server”
Font-Bold=”true”
Font-Size=”Large”
Height=”30″
BackColor=”Gold”
Font-Names=”Courier New”
/>
<asp:RequiredFieldValidator
ID=”RequiredFieldValidator1″
runat=”server”
ControlToValidate=”TextBox_FirstName”
ErrorMessage=’Adınızı Girin.’
EnableClientScript=”true”
SetFocusOnError=”true”
Text=”*”
>
</asp:RequiredFieldValidator>
<br /><br />

<asp:Label
ID=”Label_LastName”
runat=”server”
Text=”Last name”
AssociatedControlID=”TextBox_LastName”
Font-Bold=”true”
Font-Size=”Large”
ForeColor=”Navy”
/>
<asp:TextBox
ID=”TextBox_LastName”
runat=”server”
Font-Bold=”true”
Font-Size=”Large”
Height=”30″
BackColor=”Gold”
Font-Names=”Courier New”
/>
<asp:RequiredFieldValidator
ID=”RequiredFieldValidator2″
runat=”server”
ControlToValidate=”TextBox_LastName”
ErrorMessage=’Soyadınızı Girin.’
EnableClientScript=”true”
SetFocusOnError=”true”
Text=”*”
>
</asp:RequiredFieldValidator>
<br /><br />

<asp:Label
ID=”Label_City”
runat=”server”
Text=”Şehir”
AssociatedControlID=”TextBox_City”
Font-Bold=”true”
Font-Size=”Large”
ForeColor=”Navy”
/>
<asp:TextBox
ID=”TextBox_City”
runat=”server”
Font-Bold=”true”
Font-Size=”Large”
Height=”30″
BackColor=”Gold”
Font-Names=”Courier New”
/>
<asp:RequiredFieldValidator
ID=”RequiredFieldValidator3″
runat=”server”
ControlToValidate=”TextBox_City”
ErrorMessage=’Şehir igiriniz.’
EnableClientScript=”true”
SetFocusOnError=”true”
Text=”*”
>
</asp:RequiredFieldValidator>
<br /><br />
<asp:Button
ID=”Button_Submit”
runat=”server”
Text=”Submit”
OnClick=”Button_Submit_Click”
Font-Bold=”true”
Font-Size=”Large”
ForeColor=”DodgerBlue”
Font-Names=”Monaco”
Height=”45″
Width=”350″
/>
<br /><br />
</div>
</form>
</body>
</html>


Ayrıca bknz.

C# XmlReader Kullanımı

C# XmlReader Kullanımı Asp.net ve Microsoft Framework içerisinde kullanılan Xml okumak için kullanabileceğimiz bir sınıftır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir